Komunikimi i përbashkët kulturor – Nga takimi me shkrimtarët shkodranë

Takim-me-shkrimtaret-shkodraneFjala përshëndetëse në Takimin me shkrimtarët shkodranë në Ulqin

Ali Salaj
Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club”, si shoqatë joqeveritare, arriti në këto vitet e fundit të zhvillojë një raport më të avancuar të bashkëpunimit institucional me Bibliotekën Publike “Marin Barleti” Shkodër dhe me Shoqatën e Shkrimtarëve Shkodër. Ky bashkëpunim, i cili për rrethana të ndryshme ka munguar, u fuqizua edhe falë angazhimit të drejtorit të Bibliotekës, z. Gjovalin Çuni, dhe kryetarit të Shoqatës së Shkrimtarëve Shkodër, z. Skender Temali, të cilët ndihmuan në prezantimin e kulturës së shqiptarëve në Mal të Zi në Shkodër. Duke qenë se letërsia e shqiptarëve në Mal të Zi është një filiz i kulturës kombëtare, mbetet obligim i përbashkët në avancimin dhe thellimin e bashkëpunimit me qëllim që të njihemi më mirë dhe t’i zhdukim barrierat e panevojshme kulturore. Në të vërtetë, kultura jonë do të kthehej atje ku ishte gjatë historisë – një kulturë e përbashkët ndër shekuj. Për t’i përtërirë këto marrëdhënie duhet të bëhemi pjesë e komunikimit të përbashkët letrar, duke i tejkaluar sforcimet e nganjëhershme provinciale në kulturë. Ky tejkalim bëhet vetëm me mbështetjen e ndërsjellë të krijuesve, shoqatave dhe institucioneve përkatëse.
“Art Club”-i gjatë këtyre viteve ka ideuar, nxitur dhe mbështetur veprimtarinë kulturore, si botimet letrare e shkencore të shqiptarëve në Mal të Zi, konferencat, simpoziumet, ekspozitat etj. Në këtë kuadër, e shoh si tejet pozitive partneritetin me institucionet kulturore të Shkodrës ku besoj se në të ardhmen do të jetë dominues komunikimi letrar dhe kulturor midis dy qyteteve, Ulqinit dhe Shkodrës.