PËRJETËSIA E GJUHËS SHQIPE QË NGA FILLIMI – (Sa e vjetër është gjuha shqipe dhe pse?)

Çdo kureshtar nuk do donte të humbte rastin me lexuar artikullin bashkëngjitur në Shqip ose Anglisht për gjuhën hyjnore Shqipe.  
Lolja, S. A., The Preservation of Albanian Tongue (Shqip) Since the Beginning, Advances in Language and Literary Studies, 10(6):152-160(2019)   
https://www.journals.aiac.org.au/index.php/alls/article/view/6052

Shkrimi është i endur drejtpërdrejtas dhe thjesht. Domethënë nuk është nevoja me pasur diploma universitare për ta kuptuar. Kur ka mundësi dhe kohë mirë është me e lexuar artikullin edhe në Shqip edhe në Anglisht për t’i dëgjuar të dy kumbimet e të njëjtit tingull. 


Dëshira është që t’iu pëlqejë e shërbejë sa më shumë.

Klikoni më poshtë për ta lexuar.