Pa orës 17 mobiljet e plazhit pa pagesë?

Pas orës 17 përdorimi i mobiljeve të plazhit do të jetë pa pagesë, përveç atij hotelier, kështu së paku ka deklaruar në fillim të sezonit Predrag Jelushiq, drejtori i NP për menaxhimin e ujërave detare të Malit të Zi.

Në disa qytete të Malit të Zi kjo urdhërese nuk respektohet, e gjitha kjo bazuar nga ankesa e pushuesve të paraqitura nëpër rrjetet sociale.

Sa i përket Ulqinit, deri tani nuk ka ankesa në këtë drejtim dhe më këtë mund të konkludohet se qiramamrrësit e plazheve e respektojnë këtë risi për këtë vit për pushuesit e vet.

Sa do pak, një lehtësim për pushuesit.