2200 euro dënim për lokalin në Ulqin

Në kuadër të kampanjës ”Budi odgovoran” (Ji i përgjegjshëm) javes që lemë pas janë evidentuar disa parregullësi në punën e verpimtarive afariste në Mal të Zi.

Dënim më i larti, është është regjsistruar në Ulqin për të cilin është vertetuar që punon pa leje dhe pronarit do ti duhet të paguaj shumën prej 2200 euro.

Mësohet se lokali që është dënuar gjendet në grykderdhjen e Bunës, restorani Mishko.