”Të ruajmë harmoninë ndërfetare”, organizim nga Idea dhe Komuna e Ulqinit