PROGRAMI FESTIV – DITA E KOMUNËS SË ULQINIT 2019

Projekti ”Të lexojmë shqip” është përkrahur nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi.