Viti 1971: ARKIVI RTK- GRATË E DETARËVE TË ULQINIT (video)