Faqja Albanian time – Koha shqiptare ka postuar një foto, nga qyteti i Ulqinit. Nga pamja dhe veshja mund të vërehet që kostumi i gruas mund të jetë nga zona e Krajës.

Për këtë foto shumë interesante nuk ka asnjë informacion më shumë si data apo vendi i sakte i realizimit të saj.

Do të ishte interesante të dihet diçka më shumë rreth kësaj fotografie.

By admini