Caktim elektronik i vizitës te mjeku i zgjedhur

Pacientët në Mal të Zi prej sot do të mund të caktojnë vizitat tek të gjithë doktorët e zgjedhur përmes faqes së veçantë të internetit ose aplikimit celular.

Drejtori i Fondit për sigurimin shëndetësor Sead Çirgiq ka theksuar se është hapur portali i veçantë i këtij institucioni për caktimin elektronik i cili për momentin është duke u testuar. Qasja në portal do të jetë e mundur përmes Uebit (ezdravlje.me) ose aplikimit celular.

Që pacientët të mund të kenë qasje në servisin online do të duhet që ti drejtohen mjekut të zgjedhur për të fituar fjalëkalimin.