Në Ulqin organizohet audicion për aktorë dhe statistë