Sot në Ulqin ka 31 326 mysafirë të regjistruar

GJITHSEJ TË VENDIT TË HUAJ GJITHSEJ     INDEX

17/16

   HOTELE         490      3.283     3.773       102
KAMPE         52        241      293       101
PUSHIMORE           /         41          41        /
AKOMODIMI PRIVAT       806     26.413     27.219       101
GJITHSEJ       1.348    29.978     31.326       101