Përdorimi i simboleve kombëtare në Mal të Zi , ja projektligji (dokument)

Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave ka nisur debatin publik mbi projekt-ligjin për zgjedhjen, përdorimin dhe shfaqjen publike të simboleve kombëtare. Kjo ministri njeheri ka dërguar ftesë publike te gjithe te interesuarve qe te marrin pjesë dhe të angazhohen në debate publike për Projektligjin për zgjedhjen, përdorimin dhe shfaqjen publike të simboleve kombëtare.

Projekt ligjin për zgjedhjen, përdorimin dhe ngritjen e simboleve kombëtare mund ta gjeni këtu: Projekt ligji i perdorimit te simboleve ne gj. shqipe .pdf

Per me shume informacion rreth data te debateve publike mund te klikoni KETU.